Stomarbetena halvvägs klara

Byggarbetena med betongstommen för BAB Passaren har nått upp till tredje våningen och valvet för fjärde våningen har påbörjats. Det är spännande att se hur snabbt våningarna nu färdigställs och inom kort kommer femte våningen som egentligen utgör sjätte planet ovan mark när man räknar in källaren som ligger i suterrängläge. Enligt platschefen Daniel löper arbetena på bra och han säger att bygget ligger lite före den planerade tidsplanen. Det är bra då vi går mot höstväder.


Categorised as: Uncategorized


Comments are closed.